Zberný dvor Banská Bystrica

Tlač

Popis nehnuteľnosti

Poloha
Cena
Cena dohodou
Typ nehnuteľnosti:
Prevádzky na podnikanie
Typ ponuky:
Predaj
Plocha :
7792 m2
Link na mapu :
ukáž mapu

Popis nehnuteľnosti

Administratívna budova
Administratívno - prevádzková budova sa nachádza pri vstupe do areálu. Jedná sa o
dvojpodlažnú stavbu vybudovanú z plošných panelov /panelová stavba/ bez výťahu. Strecha
na objekte je plochá s asfaltovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného
plechu. Úprava vonkajších povrchov fasád je nástrekom, vnútorné omietky sú vápenné hladké.
Na prízemí objektu sa nachádzajú šatne, rozvodňa NN, kancelária a hygienické priestory. Na
poschodí sa nachádzajú kancelárie, kuchynka a odpočiváreň. Okná na objekte sú plastové s
izolačným sklom, vnútorné dvere sú hladké plné alebo presklené. Podlahy v miestnostiach na
prízemí sú dláždené a na poschodí sa nachádza povlakové PVC.
V objekte je zavedená elektrika, vodovod, kanalizácia, vykurovanie objektu je kombinované
priamo výhrevom s infrapanelmi. Budova prešla v roku 2021 čiastočnou rekonštrukciou,
pričom sa rekonštruovalo prízemie. Okrem nových povrchov boli vymenené všetky rozvody
spolu s prípravou na rekonštrukciu poschodia.
Zastavaná plocha je ca190m2.

Vážna búdka a Váha
Vážna búdka - kontajner s oceľovou kostrou, opláštený, okno a dvere plastové s izolačným
sklom. Je umiestnená pri vjazde do areálu, priamo pri mostovej váhe. Mostová váha je 8m zemná.

Garáže
Objekt Garáží sa nachádza za Administratívnou budovou. Jedná sa o jednopodlažnú
murovanú stavbu garáží, postavenú z prefabrikovaných dielcov, s plochou strechou. Krytina
na streche je natavovaná asfaltová lepenka. Priestor je rozdelený na garážovanie
nákladných vozidiel a malú príručnú dielňu. V objekte je zavedená elektrika, voda,
kanalizácia. Objekt je vykurovaný.

Oceľová hala s Prístreškom
Jedná sa o jednopriestorový objekt. Hala je postavená oceľovou konštrukciou
uzavretou zo všetkých strán s dvoma samostatnými vstupmi do budovy. V hale sa nachádza
jama pôvodne využívaná na lis.
Zo severnej strany je pristavený prístrešok na skladovanie materiálu. Jedná sa o
oceľový prístrešok s pultovou strechou, bočná strana prístrešku sčasti plná.
Zastavaná plocha spolu je 1328m2.

Príslušenstvo
Celý objekt je o plotený, Oplotenie pri vstupe do areálu závodu. Betónové
prefabrikáty osadené v oceľových stĺpikoch. Na západnej strane sa nachádza plot z
prefabrikovaných betónových dielcov. Zvyšné oplotenie areálu, z plného vlnitého plechu na
oceľových stĺpikoch, v kombinácii s tyčovou výplňou.
Spevnené plochy v areáli závodu, z monolitického betónu na štrkovom podklade.
Spevnené plochy z cestných panelov na štrkovom podklade.
Prípojka NN elektro, z verejných distribučných rozvodov vedená zemou. Do
rozvádzača na stene výrobnej haly a Ďalej do administratívnej budovy a garáží
Prípojka vody je z verejných rozvodov. Vodomerná šachta umiestnená v areály je
betónová s oceľovým poklopom. Vnútro-areálový rozvod vody z oceľového potrubia z
vodomernej šachty k požiarnym hydrantom, administratívnej budovy a garáží.
Vonkajšie osvetlenie areálu - rozvody vedené zemou k stožiarovým svietidlám a
osvetlenie areálu svietidlami na stožiari.

Prípojka kanalizácie z objektu do verejnej kanalizácie situovanej v miestnej
komunikácii. Kanalizačné vpuste na trase dažďovej kanalizácie.
Lapol je umiestnený na pozemku parc. č. 2877.

Pozemky
2872/1 zastavané plochy a nádvoria 5112 m2
2872/2 zastavané plochy a nádvoria 189 m2
2872/3 zastavané plochy a nádvoria 268 m2
2872/4 zastavané plochy a nádvoria 1328 m2
2877 zastavané plochy a nádvoria 383
2878 zastavané plochy a nádvoria 512
Celkom rozloha: 7792m2

Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás. Radi odpovieme.

Vaše údaje nezhromažďujeme, ani žiadnym spôsobom nearchivujeme. Slúžia len na to, aby sme Vás mohli kontaktovať ohľadne ponuky pre Vás.