Polyfunkčná budova v Piešťanoch

Tlač

Popis nehnuteľnosti

Poloha
Cena
650,000 €
Typ nehnuteľnosti:
Prevádzky na podnikanie
Typ ponuky:
Predaj
Plocha :
1818 m2
Zastavaná :
735 m²
Počet poschodí :
3
Link na mapu :
ukáž mapu

Popis nehnuteľnosti

Objekt bytového domu sa nachádza v Piešťanoch na ulici Dopravná - Vrbovská v zastavanom území mesta - v jeho intraviláne.
V súčasnosti prebieha schvaľovanie doplnkov Územného plánu mesta Piešťany, podľa ktorého sú pôvodné plochy dopravnej infraštruktúry
zmenené na plochy všeobecného bývania. Tieto sú prednostne určené pre bývanie v bytových domoch resp. obytných budovách s
možnosťou umiestnenia občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Výškové zónovanie stavieb je stanovené na max. 4 nadzemné
podlažia.
Pôvodný 3-podlažný objekt slúžil pre administratívne účely.

Po reprofilizácii objektu vznikne 3-podlažný chodbový bytový dom s 28 bytovými jednotkami v kategórii 1-2 izbových bytov. Bytový dom
bude vybavený osobným výťahom a vlastnou kotolňou. Nevyhnutnou súčasťou sú doplnkové priestory pre bicykle, kočíky a pivničné kóje.
Strecha bytového domu je navrhnutá v zmysle súčasných požiadaviek na ekológiu ako extenzívna zelená strecha. Obdobne voľné
nezastavané nespevnené plochy budú určené na nové sadové úpravy. Dopravné napojenie a prístup na pozemok sú z existujúcich miestnych
komunikácií -Vrbovskej cesty /prioritne/ a Dopravnej ulice. Pre potreby statickej dopravy sú navrhnuté nové spevnené plochy v predpolí
objektu zo severozápadnej a juhovýchodnej strany v počte 31 stojísk.

Objekt bude napojený novými prípojkami na inžinierske siete - vodu, kanalizáciu, plyn, NN rozvody a rozvody slaboprúdu. Zmenou využitia
administratívneho objektu na bytový dom nedôjde k negatívnym zásahom do kvality životného prostredia v lokalite.


Pre viac informácií ma kontaktujte na tel 0903 502 111.

Vlastnosti nehnuteľnosti

  • elektrika
  • plyn
  • voda
  • príjazdova cesta
  • kanalizácia

Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás. Radi odpovieme.

Vaše údaje nezhromažďujeme, ani žiadnym spôsobom nearchivujeme. Slúžia len na to, aby sme Vás mohli kontaktovať ohľadne ponuky pre Vás.