Výrobný areál vo Svidníku

Tlač

Popis nehnuteľnosti

Poloha
Cena
Cena dohodou
Typ nehnuteľnosti:
Prevádzky na podnikanie
Typ ponuky:
Predaj
Link na mapu :
ukáž mapu

Popis nehnuteľnosti

Ponúkam na predaj výrobný areál vo Svidníku. Areál je plne prenajatý.

Typ priemyselného parku: Hnedý
Dĺžka cestnej siete: 506m
Podlahy sú vysokozáťažové
Voda: vlastný zdroj PP, s pitnou technologickou vodou, s možnosťou napojenia na úžitkovú vodu z
rieky
Splašková kanalizácia: objekt PP je kompletne napojený na splaškovú kanalizáciu.
Dažďová kanalizácia: gravitačný odtok dažďových vôd do kanalizácie, momentálne sa pripravuje
projekt na odvádzanie dažďovej vody do rieky
Elektrická energia: Dohodnutá rezervovaná kapacita 91,000 kW Maximálna rezervovaná kapacita
455,000 kW
Plyn: Plynofikácia schválená v SPP realizácia LETO/2023
Telekomunikácia: optická sieť
Komunikácie: betónová/asfaltová komunikácia prístupová a vnútroareálová. PP je kompletne
vyriešený cestnými dopravnými 2-prúdovými komunikáciami s priamym prístupom z hlavnej cestnej
komunikácie (Bardejovská ul.). V celom areáli PP sú vybudované chodníky pre peších, cesta pre
automobily a logistiku. Napojenie na cestu I. Triedy. Vo vzdialenosti do 50 km je D? (diaľnica).
Priemyselný park- celková výmera cca 14 000m2 plochy. K dispozícií sú aj 2 nákladné výťahy do 2t pre
ľahkú manipuláciu s tovarom. Okrem týchto je možnosť dobudovať ďalšie. Haly sú vhodné na
výrobné či skladové priestory
Výrobné haly:
BLOK A – 3 podlažia = 3000m2 + suterén 1000m2
BLOK B – 3 podlažia = 3300m2 + suterén 1000m2
BLOK C – 3 podlažia = 3000m2 + suterén 1000m2

Ročné nájomné je vo výške 195 840€ s DPH


Pre viac informácií alebo obhliadku ma kontaktujte na tel: 0903 502 111

 

Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás. Radi odpovieme.

Vaše údaje nezhromažďujeme, ani žiadnym spôsobom nearchivujeme. Slúžia len na to, aby sme Vás mohli kontaktovať ohľadne ponuky pre Vás.